Historia Migana – Edward Sokalski

Historia Migana – Edward Sokalski. W ramach projektu Historia Migana realizowanego przez Fundację FONIS przy współpracy z Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu prezentujemy sylwetkę kolejnego Głuchego świadka historii. Tym razem jest to niesłyszący trener lekkoatletyki – Edward Sokalski.

Pan Edward Sokalski w opowieści o swoim życiu porusza między innymi następujące tematy:

1. Wspomnienia z czasów II wojny światowej

2. Szewc, ślusarz i spawacz – czyli nauka zawodu

3. Życie rodzinne

4. Instruktor lekkoatletyki

5. Życie na emeryturze

 

 

 

Krótki biogram świadka historii:

Pan Edward Sokalski urodził się 11 czerwca 1932 r. na Ukrainie (Lwów/Wygnanka). Został wraz z rodziną przesiedlony z terenów dzisiejszej Ukrainy do Polski, na ziemie odzyskane (do Wrocławia). Pochodzi ze słyszącej rodziny. Uczył się w szkole zawodowej dla Głuchych w Wejherowie. Pracował w kilku zawodach, m. in. jako szewc, spawacz, ślusarz, wychowawca internatu. Od lat jest związany z Polskim Związkiem Głuchych. Przez pewien okres życia, w latach nauki szkolnej, działał w harcerstwie. Jego pasją jest lekkoatletyka, dlatego też zdobył uprawnienia i pracował z osobami niesłyszącymi jako instruktor lekkoatletyki. W 1996 r. przeszedł na emeryturę.

 

%d bloggers like this: