Historia Migana – ks. Czesław Wala

Historia Migana – ks. Czesław Wala. Powoli zbliżamy się do finału drugiej edycji Historii Miganej. W jednym z końcowych wywiadów prezentujemy rozmowę z twórcą sanktuarium w Kałkowie-Godowie. Fundacja FONIS zadbała, aby nagranie miało nie tylko napisy, ale również tłumaczenie na Polski Język Migowy.

Podobnie jak poprzednie wywiady, również i ten powstał w ramach projektu Historia Migana realizowanego przez Fundację FONIS przy współpracy z Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość. Wszystkie zrealizowane dotychczas filmy dostępne są w zakładce HISTORIA MIGANA.

Ks. Czesław Wala porusza między innymi następujące tematy:

  1. Dzieciństwo i młodość w Rudniku nad Sanem
  2. Powołanie do kapłaństwa
  3. Kurs języka migowego w Katowicach-Panewnikach
  4. Pierwsza posługa wśród niesłyszących w Skarżysku-Kamiennej
  5. Ośrodki duszpasterstwa niesłyszących
  6. Sanktuarium w Kałkowie – stałe miejsce dla niesłyszących
  7. Pielgrzymki niesłyszących do Kałkowa i współpraca z innymi duszpasterzami niesłyszących
  8. Kursy dla niesłyszących lektorów
  9. Peregrynacja relikwii św. Filipa Smaldone

Ks. Czesław Wala urodził się 23.10.1936 roku w Rudniku nad Sanem i tam spędził dzieciństwo. Po ukończeniu szkoły średniej w 1955 roku wstąpił do seminarium duchownego i został kapłanem. Następnie w 1967 roku uczestniczył w kursie języka migowego w Katowicach-Panewnikach. Potem trafił na placówkę do Skarżyska-Kamiennej – pierwszego ośrodka duszpasterstwa niesłyszących. Jest założycielem licznych ośrodków duszpasterstwa niesłyszących, m.in. w Opocznie, Starachowicach, Sandomierzu, Ostrowcu. Dziełem jego życia jest Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej w Kałkowie, gdzie swoje stałe miejsce znaleźli  niesłyszący. Ponadto organizował coroczne ogólnopolskie pielgrzymki Głuchych do Kałkowa. Jest też inicjatorem peregrynacji relikwii św. Filipa Smaldone do Polski. Obecnie jest na emeryturze. Nie próżnuje jednak. Pod jego okiem powstaje Ogólnopolski Dom dla Osób Głuchoniemych i Starszych im. ks. Czesława Wali w Rudniku nad Sanem.