Historia Migana – ks. inf. Jerzy Bryła

Historia Migana – ks. inf. Jerzy Bryła. Po kilkutygodniowej przerwie prezentujemy kolejny z drugiej edycji Historii Miganej wywiad. Tym razem jest to rozmowa z księdzem infułatem Jerzym Bryłą z Krakowa. Zachęcamy do obejrzenia filmu, który nie tylko opatrzony jest napisami, ale został również przetłumaczony na Polski Język Migowy.

Tak jak poprzednie wywiady, również i ten powstał w ramach projektu Historia Migana realizowanego przez Fundację FONIS przy współpracy z Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość. Wszystkie zrealizowane dotychczas filmy dostępne są w zakładce HISTORIA MIGANA.

Ks. Infułat Jerzy Bryła porusza między innymi następujące tematy:
1. wspomnienia z lat dzieciństwa i młodości
2. święcenia kapłańskie
3. kurs języka migowego w Katowicach – Panewnikach
4. pierwsze doświadczenia w pracy z Głuchymi
5. objęcie funkcji Duszpasterza Głuchych w Krakowie
6. ewangelizacja wśród niesłyszących
7. opieka nad słyszącymi dziećmi niesłyszących rodziców
8. członkostwo w Międzynarodowym Kole Ekumenicznym dla Duszpasterzy Głuchoniemych
9. działalność duszpasterstw niesłyszących w Polsce
10. działalność katechetyczna
11. tworzenie religijnych znaków migowych
12. obecna sytuacja ośrodków dla niesłyszących

Ks. infułat Jerzy Bryła urodził się 24 maja 1928 roku w Nowym Brzesku. Jego rodzice, Alicja i Franciszek, byli nauczycielami. W 1947 r. ks. Bryła zdał maturę i wstąpił do Krakowskiego Seminarium Duchownego. 29 czerwca 1952 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa lwowskiego Eugeniusza Baziaka. Od 1955 r. jest duszpasterzem Głuchych. W 1960 r. ukończył również pedagogikę specjalną w Warszawie.

Następnie w latach 1975-2005 był proboszczem w parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie. Tu mieszka także dziś i służy ludziom Głuchym: przygotowuje do małżeństwa, udziela chrztów, spowiada, jak również organizuje spotkania rodzin Głuchych i wspiera różne akcje. Ponadto warto podkreślić, że ks. Jerzy jest honorowym obywatelem miasta Krakowa. Swoje doświadczenia w pracy z Głuchymi opisał w książce wydanej w 1998 r. pt. „Głusi słyszą”.

%d bloggers like this: