Historia Migana – ks. Zbigniew Staszkiewicz

Historia migana – ks. Zbigniew Staszkiewicz. Prezentujemy kolejny z drugiej edycji Historii Miganej wywiad. Tym razem jest to rozmowa z lubelskim Duszpasterzem Niesłyszących i kapelanem AK. Zachęcamy do obejrzenia filmu, który opatrzony jest napisami, a także tłumaczeniem na Polski Język Migowy.

Podobnie jak poprzednie wywiady, również i ten powstał w ramach projektu Historia Migana realizowanego przez Fundację FONIS przy współpracy z Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość. Wszystkie zrealizowane dotychczas filmy dostępne są w zakładce HISTORIA MIGANA.

Ks. Zbigniew Staszkiewicz porusza między innymi następujące tematy:

  1. Wspomnienia z dzieciństwa na Wołyniu
  2. II wojna światowa – działalność w Armii Krajowej, a także ucieczka z niemieckiego transportu
  3. Praca w Rabce-Zdroju jako technik dentystyczny
  4. Powrót do Lublina i studia w seminarium duchownym, a następnie studia filozoficzne na KUL-u
  5. Kurs języka migowego w Katowicach-Panewnikach oraz działalność katechetyczna i duszpasterska wśród Głuchych
  6. Gromadzenie pomocy dydaktycznych do pracy z Głuchymi, a także organizacja pielgrzymek do Częstochowy
  7. Funkcja kapelana z Armii Krajowej

Ks. Zbigniew Staszkiewicz urodził się w 1924 roku Kowlu na Wołyniu (dzisiejsza Ukraina). Jego rodzina pochodzi z Łotwy. Jako młody chłopak w czasie II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej. Zanim jednak wstąpił do lubelskiego seminarium duchownego pracował jako technik dentystyczny. Po święceniach kapłańskich podjął studia filozoficzne na KUL-u. Po ich skończeniu został skierowany na kurs języka migowego do Katowic-Panewnik i związał się na długo ze środowiskiem Głuchych. Pracował jako katecheta w szkole dla Głuchych i przez długie lata był duszpasterzem niesłyszących. Prężnie współpracował z lubelskim PZG. Pełnił funkcję kapelana AK środowiska lubelskiego. Został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i krzyżem oficerskim Polonia Restituta.