MENU
O FUNDACJI   MISJA   STATUT   SPRAWOZDANIE FINANSOWE AKTUALNOŚCI MOŻESZ POMÓC PRZYJACIELE I DARCZYŃCY PRZYJAZNE STRONY NASZE DZIAŁANIA FILMY HISTORIA MIGANA MIGAJĄCE STUDIO MEDIA O NAS KONTAKT
O fundacji
Data dodania: 2016-09-20 20:51:47
 
Fundacja FONIS powstała w odpowiedzi na potrzeby środowiska osób  mających problemy ze słuchem i wzrokiem, skupionych wokół Duszpasterstwa Głuchoniemych i Niewidomych Archidiecezji Wrocławskiej.
Założyciel fundacji - ks. Tomasz Filinowicz, pracując wśród osób z uszkodzonym wzrokiem i słuchem, widział ich potrzeby i problemy, z którymi mieszą się na co dzień, a z drugiej strony dostrzegał też w nich ogromny potencjał. Powołał więc do życia fundację, która ma wspierać potrzebujących i pozwolić rozłożyć skrzydła ludziom ambitnym, lecz zepchniętym na margines z powodu swej niepełnosprawności.
 
 
Kierunki działania Fundacji ujęte zostały w logo Fundacji, przygotowanym zresztą przez niesłyszącego wrocławskiego artystę - Przemysława Sławika.
- oko - wskazuje na działalność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących,
- ucho - wskazuje na działalność na rzecz osób niesłyszących i słabosłyszących,
- dłoń - to symbol pomocy - niewidomi potrzebują pomocnej dłoni, która ich poprowadzi, zaś niesłyszący potrzebują sprawnej migającej dłoni, która przekaże im to, czego usłyszeć nie mogą.
 
 
Do głównych celów Fundacji należy dodać opiekę nad ruchomą szopką we Wrocławiu, której początek sięga 1967 roku, a która od początku swego istnienia za sprawą jej twórcy - ks. Kazimierza Błaszczyka, związana była z wrocławskim środowiskiem osób niewidomych i niesłyszących.
 
 

 
 
Władze Fundacji FONIS
 
 
RADA FUNDACJI:
1. Filinowicz Tomasz
2. Kubowicz Beata Agnieszka
3. Szymik Anna Maria
 
 
ZARZĄD FUNDACJI:
1. Maciejewska Renata - Prezes Zarządu
2. Sławik Przemysław - Członek Zarządu
3. Trębicka Maria Justyna - Członek Zarządu