Jak rozliczyć PIT?

Jak rozliczyć PIT? – na to pytanie znajdziecie odpowiedź w dziewięciu krótkich filmach przygotowanych przez nasz Fundację. Przez najbliższe dziewięć dni na naszym fanpage’u będziemy publikować jedną część filmu wyjaśniającego tegoroczne zasady rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Poniżej zaś prezentujemy tematy poszczególnych odcinków:

  1. Sposób rozliczenia
  2. Przychody i ulgi w PIT-37
  3. Ulgi na dzieci
  4. Ulga na internet
  5. Ulga rehabilitacyjna
  6. Odliczenie samochodu w uldze rehabilitacyjnej
  7. 1% dla OPP w PIT-37
  8. Wysłanie PIT do urzędu, zwrot i nadpłata podatku
  9. Rozliczenie PIT przez Urząd Skarbowy

Warto zaznaczyć, że każde z powyższych zagadnień jest przedstawione w Polskim Języku Migowym. Ponadto w filmach są też napisy w języku polskim.

Film powstał z inicjatywy Doroty Łesak, wolontariuszki Fundacji, jak również dzięki zaangażowaniu Mateusza Kozińskiego i Izabeli Lindner, którzy migają w filmach. Słowa podziękowań kierujemy także pod adresem Marii Trębickiej i Adriana Gasiewicza, których pomoc okazała się niezastąpiona podczas pracy z kamerą oraz Arkadiusza Bazaka, który zadbał o napisy i Juli Bonieckiej, która zadbała o grafikę.


%d bloggers like this: