Klub Seniora „Integracja”

Klub Seniora „Integracja” gromadzi niesłyszących i słabosłyszących seniorów, którzy chcą w aktywny sposób spędzać czas. Zajęcia odbywają się kilka razy w miesiącu i prowadzi je p. Elżbieta Gorgoń. W bogatej ofercie przygotowanej dla naszych seniorów są zajęcia rękodzielnicze, wycieczki edukacyjne, wyjścia kulturalne, spotkania z ciekawymi ludźmi a także spotkania towarzyskie.

Podopieczni Klubu Seniora „Integracja” zgodnie z nazwą przełamują bariery. Zarówno te wynikające z wieku (integracja międzypokoleniowa), jak i te wynikające z uszkodzonego słuchu (integracja ze słyszącymi).

Początki sięgają 2008 roku, kiedy to przy parafii św. Maksymiliana we Wrocławiu zawiązała się nieformalna grupa niesłyszących. Inicjatorką była p. Elżbieta Gorgoń, która w roku 2016 dołączyła do Fundacji FONIS i tutaj kontynuuje działania na rzecz seniorów.