Szkoliliśmy we Wrocławiu

Za nami kolejny weekend szkoleń w ramach realizowanego przez Fundację FONIS we współpracy z PZG Dolnośląskim Centrum Medycznym projektu „Zrozumieć dziecko z wadą słuchu”. Podobnie jak w czerwcu zainteresowanych problematyką pracy z dzieckiem niesłyszącym szkoliliśmy we Wrocławiu. Tym razem były to aż trzy grupy odbiorców: rodzice, nauczyciele i specjaliści, a wśród nich psycholodzy, pedagodzy, jak również logopedzi. Łącznie około 50 osób.

Warsztaty dla każdej grupy obejmowały 3 panele tematyczne. W pierwszym uczestnicy dowiedzieli się nie tylko, jak słyszy dziecko z wadą słuchu, ale też poznali rodzaje i stopnie ubytku słuchu i ich konsekwencje dla rozwoju mowy. Drugi panel zapoznawał ze specyfiką rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka z zaburzeniami słuchu. Natomiast trzeci mówił o regulacjach prawnych – medycznych i oświatowych – związanych z pomocą osobom z niepełnosprawnością słuchu. W zależności od grupy odbiorców modyfikowano zakres poszczególnych paneli, aby treści szkoleniowe były optymalnie rozwijające, a także poszerzające wiedzę odbiorców. Stąd też w grupie rodziców pojawiło się zagadnienie, na czym polega wychowanie słuchowe dziecka z zaburzeniami słuchu. Omówiono też sposoby jego realizowania w warunkach domowych. Zaś w grupie specjalistów mówiono o etapach kształtowania się mowy u osób z zaburzeniami słuchu oraz poprawności artykulacyjnej. Oczywiście warsztaty prowadzili wykwalifikowani specjaliści z wieloletnią praktyką pracy z dzieckiem niesłyszącym.

Przypomnijmy, że projekt „Zrozumieć dziecko z wadą słuchu” realizujemy w okresie od kwietnia 2019 do marca 2020 roku, a aktualny harmonogram terminów i miejsc znajdziecie w zakładce KALENDARZ. Już dzisiaj zapraszamy do udziału kolejne osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy oraz umiejętności w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością słuchową.

%d bloggers like this: