1,5 % dla Fundacji FONIS

1,5 % dla Fundacji FONIS. W 2023 roku za sprawą przepisów Polskiego Ładu podatnicy mają możliwość przekazania nie 1% podatku, lecz 1,5 %. Zasada ta będzie miała zastosowanie już do rocznych rozliczeń podatku PIT za 2022 rok.

Organizacje pozarządowe od dłuższego czasu, w związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i “Polskim Ładem”, zabiegały o zmianę wysokości odpisu na rzecz OPP z 1% na 1,5%. Uzasadniając zaś swój postulat argumentowały, że “zmiana ta przynajmniej częściowo uchroni OPP przed spodziewanymi poważnymi konsekwencjami zmian w podatkach. (…) Postulat 1,5% jest także odpowiedzią na rosnącą szybko inflację. 1,5% zabezpiecza też OPP przed niepewnością powodowaną częstymi zmianami przepisów i nie do końca przecież rozpoznanymi jeszcze konsekwencjami poważnych zmian w podatkach”.

W czerwcu minionego roku sejm przyjął ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, która podniosła odpis podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego z 1% do 1,5%.

Zachęcamy więc do wsparcia działalności Fundacji FONIS poprzez przekazanie nam 1,5%. Wszystkie zebrane środki przeznaczamy na działalność statutową. Jak ona wygląda przekonacie się przeglądając naszą stronę internetową www.fonis.pl oraz profil facebookowy.

Aby przekazać nam 1,5%, należy w zeznaniu podatkowym PIT w rubryce dotyczącej organizacji pożytku publicznego wpisać odpowiedni numer KRS. Lista organizacji dostępna jest na stronie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Znajdziecie tam również Fundację FONIS i nasz numer KRS: 0000543679.

Serdecznie dziękujemy za Waszą życzliwość.

Accessibility Toolbar