4. Europejskie Spotkanie Niesłyszących Katolików

Europejskie Spotkanie Niesłyszących Katolików to wydarzenie, które jest organizowane co dwa lata. Pierwsze spotkanie odbyło się w Rzymie w 2015 roku, drugie – w Pradze w 2017 roku, trzecie – w Polsce w 2019 roku. Na tegoroczne Europejskie Spotkanie Niesłyszących Katolików organizatorzy wybrali zachodniego sąsiada Polski, czyli Niemcy. Celem spotkań jest wymiana doświadczeń, sposobów pracy wśród niesłyszących i słabosłyszących katolików. Co dwa lata spotykają się przedstawiciele z Czech, Niemiec, Francji, Włoch, Ukrainy, Węgier, Litwy, Portugalii, Hiszpanii, a także z Polski. Opowiadają i prezentują jak organizują pielgrzymki, rekolekcje, spotkania w grupach i jak uczestniczą we Mszach Świętych.

4 europejskie spotkanie nieslyszacych katolikow - 4. Europejskie Spotkanie Niesłyszących Katolików

Kalendarz Niesłyszących 2021 jest kolejnym już kalendarzem wydanym przez naszą fundację. W poprzednich publikowaliśmy kalendarze poświęcone słynnym postaciom związanym ze światem ciszy (rok 2020), pielgrzymkom niesłyszących w Polsce (rok 2019) czy też stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości (rok 2018). Tym razem tematem wiodącym uczyniliśmy największe międzynarodowe wydarzenia związane ze światem ciszy. Na kolejnych stronicach znajdziemy zwięzły opis różnych inicjatyw organizowanych przez niesłyszących i słabosłyszących z różnych stron świata. Obok wydarzeń o charakterze religijnym znajdziemy również wydarzenia sportowe, kulturalne i związane z  nauką.

W tym roku wydanie kalendarza wsparł bank Credit Agricoole Bank Polska. Mogliśmy także liczyć na wsparcie Fundacji Migawka, Duszpasterstwa Niesłyszących z Wrocławia i osób prywatnych.

Accessibility Toolbar