4. Mistrzostwa Świata Głuchych w Hokeju na Lodzie

Mistrzostwa Świata Głuchych w Hokeju na Lodzie to wydarzenie sportowe, które także odbywa się co 4 lata. Do udziału w mistrzostwach organizatorzy zapraszają osoby, które ukończyły 16 lat. Ponadto muszą być członkami Północnoamerykańskiego Związku Sportowego Niesłyszących (USA Deaf Sports Federation), a także mieć ubytek słuchu przynajmniej 55 dB. Oczywiście drużyny mogą pochodzić z całego świata. Ważne, aby zapisały się do północnoamerykańskiego związku sportowego. Pierwsze mistrzostwa były w 2009 roku w Kanadzie, drugie – w 2013 roku w Finlandii, trzecie – w 2017 roku w USA. Tegoroczne 4. Mistrzostwa Świata Głuchych w Hokeju na Lodzie planowane w miejscowości Vancouver, w Kanadzie, w dniach 7-17 kwietnia, ze względu na pandemię koronawirusa zostały przeniesione na rok 2025.

Mistrzostwa Swiata Gluchych w Hokeju na Lodzie  - 4. Mistrzostwa Świata Głuchych w Hokeju na Lodzie

 

Kalendarz Niesłyszących 2021 jest kolejnym już kalendarzem wydanym przez naszą fundację. W poprzednich publikowaliśmy kalendarze poświęcone słynnym postaciom związanym ze światem ciszy (rok 2020), pielgrzymkom niesłyszących w Polsce (rok 2019) czy też stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości (rok 2018). Tym razem tematem wiodącym są największe międzynarodowe wydarzenia związane ze światem ciszy. Na kolejnych stronicach znajdziemy zwięzły opis różnych inicjatyw organizowanych przez niesłyszących i słabosłyszących z różnych stron świata. Obok wydarzeń o charakterze religijnym znajdziemy również wydarzenia sportowe, kulturalne i związane z  nauką.

W tym roku wydanie kalendarza wsparł bank Credit Agricoole Bank Polska. Mogliśmy także liczyć na wsparcie Fundacji Migawka, Duszpasterstwa Niesłyszących z Wrocławia i osób prywatnych.

Accessibility Toolbar