Alfabet Lorma

Alfabet Lorma opracowali w XIX wieku Heronymus Lorm i jego Córka Marie. Sam Lorm posługiwał się tym alfabetem przez 21 lat – był osobą głuchoniewidomą. Jest to system złożony z punktów i linii, które “pisze się” na dłoni. Może to być jej wewnętrzna lub zewnętrzna strona. Ręka może być prawa lub lewa. “Pisze się” jednym palcem albo – gdy ktoś ma dużą wprawę – wszystkimi palcami jednocześnie. Alfabet Lorma jest najbardziej praktyczną formą komunikacji dotykowej. Za jego pomocą można szybko i prawie bezbłędnie przekazywać informacje. Polską wersję alfabetu Lorma opracowała Małgorzata Benisz-Stępień.

Alfabet Lorma - Alfabet Lorma

W Kalendarzu Niesłyszących na rok 2022 tematem przewodnim natomiast jest komunikacja osób z niepełnosprawnością. Dlatego też na poszczególnych kartach Kalendarza prezentujemy w sposób graficzny wybrane alfabety języka migowego: polski, ukraiński, węgierski, brytyjski, międzynarodowy, a także turecki. Ponadto mają w nim swoje karty alternatywne sposoby komunikacji (AAC). Są to: alfabet Braille’a, alfabet Lorma, fonogesty, piktogramy, Program Językowy MAKATON czy też pismo logograficzne Blissa. Poza tym do graficznego przedstawienia wybranych form komunikacji dołączyliśmy krótki tekst. W ten sposób można zapoznać się z podstawowymi wiadomościami o różnych formach komunikacji alternatywnej. Teksty zredagowane są w standardzie prostego języka dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością słuchu. Oczywiście wydany przez nas kalendarz pełni również typową dla siebie funkcję, czyli wskazuje nam miesiące i dni. Autorką projektu graficznego tegorocznego Kalendarza jest niesłysząca graficzka Alicja Zawada.

„Kalendarz Niesłyszących 2022” wydała Fundacja FONIS w ramach realizacji zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl).

PL podstawowy 01 - Alfabet Lorma

Accessibility Toolbar