Czego się Jaś nie nauczy…, czyli edukujemy najmłodszych

Czego się Jaś nie nauczy…, czyli edukujemy najmłodszych. W myśl starego porzekadła, dziś w samo południe odwiedziliśmy przedszkolaki z Kolorowego Przedszkola nr 43 we Wrocławiu, aby wtajemniczyć dzieci w świat osób niesłyszących i słabosłyszących. Grupa pięcio- i sześciolatków z dużym zainteresowaniem poznawała świat ciszy, w który wprowadzali ich wolontariusze Fundacji FONIS: Izabela i Przemysław. Towarzyszyła im także pani Joanna – mama jednego z przedszkolaków.

Na początku dzieci wysłuchały bajki pod tytułem „Rufusek”. Jest to opowieść o małej gąsienicy, która przeobraziła się w pięknego motyla. W ten sposób dzieci dowiedziały się, że motyl jest symbolem osób z niepełnosprawnością słuchu. Wszak motyle są głuche. Fragment bajki o tym, jak z larwy rodzi się motyl, Iza przedstawiła dzieciom również w języku migowym. Dzieci patrzyły jak zaczarowane.

A potem była nauka alfabetu migowego. Tym zainteresowane były głównie sześciolatki. Co odważniejsi i zdolniejsi próbowali nawet zamigać swoje imię. Ale najciekawszą częścią zajęć było poznanie znaków migowych oznaczających zwierzęta. Jak relacjonuje Przemek, dzieci świetnie intuicyjnie próbowały odgadnąć znak migowy oznaczający kota, psa, krokodyla, żyrafę, a nawet hipopotama i słonia. Cieszyły się z każdego poznanego znaku migowego i chętnie go utrwalały.

Ich zainteresowanie skupiło się także na niesłyszących osobach prowadzących zajęcia. Ze skupieniem słuchały opowieści, jak to jest być osobą niesłyszącą. Niektórym trudno było zrozumieć, że można komunikować się, nie używając języka mówionego.

Rodzicom przedszkolaków i pani Dyrektor Kolorowego Przedszkola dziękujemy za zaproszenie i serdecznie przyjęcie! Cieszymy się, że to właśnie razem z Rodzicami edukujemy najmłodszych.

Czego sie Jas nie nauczy - Czego się Jaś nie nauczy…, czyli edukujemy najmłodszych Czego sie Jas nie nauczy1 - Czego się Jaś nie nauczy…, czyli edukujemy najmłodszych Czego sie Jas nie nauczy2 - Czego się Jaś nie nauczy…, czyli edukujemy najmłodszych

Accessibility Toolbar