Czerwiec w Kalendarzu Niesłyszących 2020

Czerwiec w Kalendarzu Niesłyszących 2020. Fundacja FONIS wydała kalendarz na rok 2020 poświęcony sławnym osobom niesłyszącym oraz związanym ze światem ciszy. W każdym miesiącu prezentujemy jednego z bohaterów obecnych na kartach kalendarza. Czerwiec w Kalendarzu Niesłyszących 2020 jest poświęcony osobie św. Filipa Smaldone. Zapraszamy do obejrzenia filmu w Polskim Języku Migowym, a także zapoznania się z biografią postaci.

Święty Filip Smaldone (1848–1923)

jest patronem osób głuchych. Był kapłanem. Żył i działał we Włoszech. W 1885 roku otworzył w Lecce Instytut Edukacji Dzieci Głuchoniemych. Potem otwierał kolejne domy opieki i nauki, do których przyjmował dzieci głuche, niewidome oraz porzucone przez rodziców. Filip całe swoje życie poświęcił opiece, edukacji i pomocy niesłyszącym, którym w XIX wieku żyło się bardzo trudno. W nauczaniu głuchych kierował się słowami: „Nie można uczyć, jeśli nie kochasz”.

O tym, że kiedyś Filip Smaldone zostanie patronem głuchych, zdecydowało prawdopodobnie pewne spotkanie. Młody Filip spotkał kiedyś kobietę i jej głuchego syna. Chłopiec płakał rozpaczliwie, a jego matka w żaden sposób nie potrafiła go uspokoić. To prawdopodobnie wtedy Filip postanowił lepiej poznać świat ciszy i problemy głuchych. Problemy, których słyszący często nie znają. Jako kapłan Filip często odwiedzał chorych w szpitalach. W czasie epidemii dżumy sam zachorował, nawet został uznany za zmarłego! Okazało się jednak, że Bóg ma wobec Filipa inne plany. Uzdrowił kapłana za wstawiennictwem Madonny z Pompei.

Kapłan Niesłyszących

Filip założył Zgromadzenie Sióstr Salezjanek od Najświętszych Serc, które do dzisiaj służą niesłyszącym na całym świecie: we Włoszech, Brazylii, Ruandzie, Beninie i na Filipinach. Filip poszukiwał też nowych metod nauczania o Bogu. Starał się nawiązać kontakt z ludźmi, którzy tak niewiele wiedzieli o Chrystusie i Jego miłości do nich. Robił wszystko, aby zburzyć mur dzielący świat dźwięków i świat ciszy. Jednak w pracy tej napotykał na wiele trudności. Przez chwilę nawet zrezygnował z nauczania głuchych i wyjechał na misje do Chin. Wrócił dzięki swojemu spowiednikowi, który przekonał Filipa, że pomoc niesłyszącym to jego powołanie. W 1880 roku brał udział w Międzynarodowym Kongresie Nauczycieli Głuchych w Mediolanie .

Gdy Filip umierał, otaczali go kapłani, siostry ze Zgromadzenia i głusi. Na jego pogrzeb w Lecce przybyli niesłyszący nawet z najbardziej odległych zakątków Włoch, choć wiadomość o śmierci Filipa nie była ogłaszana. Po jego śmierci liczba łask i cudów upraszanych przez jego wstawiennictwo była bardzo duża. 12 maja 1996 roku Jan Paweł II ogłosił Filipa Smaldone błogosławionym, a 5 października 2006 roku Benedykt XVI ogłosił Filipa świętym.


„Kalendarz Niesłyszących 2020” wydała Fundacja FONIS w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław

Accessibility Toolbar