Czy przekazałeś już 1,5%?

Czy przekazałeś już 1,5%? Dobiega końca miesiąc kwiecień, a więc dobiega też końca czas rozliczenia się z urzędem skarbowym. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem PIT za miniony rok należy złożyć w urzędzie do 30 kwietnia. Jeśli 30 kwietnia wypada w dzień wolny – a tak jest w tym roku – wówczas termin jest przesunięty na pierwszy dzień roboczy następujący po 30 kwietnia (w tym roku będzie to 2 maja).

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy rozliczając się z urzędem skarbowym pamiętali o nas. Tym, którzy jeszcze się nie rozliczyli przypominamy, że czas właściwy, by to zrobić, dobiega końca. I prosimy nieśmiało o 1,5% dla Fundacji FONIS.

Aby złożyć PIT możecie skorzystać z dwóch rozwiązań. Pierwsze – tradycyjne – polega na wypełnieniu formularza i złożenie go w formie papierowej w urzędzie. Drugie – elektroniczne – polega na zatwierdzeniu lub korekcie zeznania PIT przygotowanego przez urząd. W filmiku poniżej prezentujemy jedną z możliwych opcji jak przez internet złożyć swoje zeznanie podatkowe. Wyjaśniamy również co trzeba zrobić, aby przekazać nam 1,5% swojego podatku dochodowego za rok 2022 (numer KRS Fundacji FONIS to 0000543679).

Niektórzy obawiają się, że przekazując 1,5% na wybraną organizację pożytku publicznego (np. Fundację FONIS) poniosą dodatkowe koszty. Wyjaśniamy więc, że zgodnie z obowiązującym prawem, państwo pobiera określony podatek od danej osoby. 1,5% przekazuje organizacjom OPP państwo z pobranego już podatku. Oznacz to, że podatnicy nie są obciążani dodatkowymi kosztami. Innymi słowy: albo 1,5% zostanie przekazanych państwu za pośrednictwem urzędu skarbowego albo wybranej przez podatnika organizacji mającej status OPP.

Accessibility Toolbar