Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Fundacja FONIS zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.fonis.pl.

Data postawienia strony: 2015-10-29

Data corocznej aktualizacji: 2022-03-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji, która miała wpływ na dostępność: 2022-03-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wykaz niezgodności na postawie podstawowego audytu z listy:

https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-zbadac-czy-strona-www-jest-dostepna-cyfrowo

1. Czy wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury? NIE

– Nie zawsze działa nawigacja klawiaturą

– Nie wszystkie linki i elementy rozwijalne są dostępne za pomocą klawiatury

2. Czy przy odtwarzaczu multimediów niedostępnym za pomocą klawiatury jest tekstowa alternatywa multimediów. NIE/ NIE DOTYCZY

– Niektóre multimedia pochodzą z zewnętrznych serwisów (YouTube)

– Przy multimediach zaszytych w stronie brakuje tekstowej alternatywy

3. Czy jest ostrzeżenie przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce? NIE/ NIE DOTYCZY

– Niektóre multimedia są osadzone w stronie

– Przy linkach zewnętrznych nie ma ostrzeżenia

UWAGA TECHNICZNA: hiperłącza nie otwierają nowej zakładki w przeglądarce

4. Czy z treści strony można korzystać bez względu na orientację ekranu (pionowa/pozioma)? TAK

UWAGA TECHNICZNA: w smartfonie ikona dostępności nie jest widoczna od razu – trzeba raz przewinąć stronę, by się pojawiła

5. Czy złożony element graficzny ma poszerzony opis? NIE

6. Czy elementy filmowe, animowane i dźwiękowe przekazujące informacje mają opis tekstowy wyjaśniający co przedstawiają lub czego dotyczą? NIE/ TAK

– Większość filmów jest tłumaczona na język migowy lub ma napisy

– Żaden film nie ma audiodeskrypcji ani streszczenia dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku

7. Czy filmy i animacje mają audiodeskrypcję? NIE

8. Czy w link do dokumentu do pobrania ma informacje o jego formacie, rozmiarze i języku? NIE

 

Niedociągnięcia techniczne z zagadnień nr 1, 4 są sukcesywnie poprawiane – wymagają korekty kodu.

Zagadnienia nr 2, 3, 5 i 8 wymagają dużej pracy deweloperskiej – poprawki zostaną wprowadzone, gdy Fundacja odłoży na ten cel fundusze.

Niezgodność zagadnień nr 6 i 7 wynika z fizycznych możliwości niesłyszących i niedosłyszących wolontariuszy Fundacji – a ci przede wszystkim angażują się w tworzenie treści i pracę Fundacji.

 

Data sporządzenia deklaracji: 2021-08-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie są stosowane standardowe skróty klawiaturowe.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli na stronie odkryjesz inne problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej, prosimy, zgłoś to do Tomasza Filinowicza:

– e-mail: kontakt@fonis.pl

– tel.: 690 502 670

 

W zgłoszeniu podaj swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail).

Prosimy, podaj dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść. Opisz też, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe. W standardowych sprawach zrobimy to do 7 dni od otrzymania zgłoszenia.

Jeśli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeśli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeśli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Drugi formularz kontaktowy

Osoby z niepełnosprawnościami mogą zgłaszać swoje potrzeby w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej poprzez kontakt mailowy (kontakt@fonis.pl), telefoniczny (tel. lub sms: 690 502 670) lub osobisty w biurze Fundacji: ul. Katedralna 4/1, 50-328 Wrocław.

Accessibility Toolbar