Dzień świętego Filipa Smaldone

4 czerwca wspominamy na całym świecie dzień świętego Filipa Smaldone. Jest on patronem osób głuchych i słabosłyszących. Filip Smaldone był włoskim kapłanem, który bardzo dbał o ludzi wykluczonych: niepełnosprawnych, biednych i chorych. Opiekował się nimi nawet podczas epidemii dżumy, podczas której zaraził się tą chorobą. Mimo trudności organizacyjnych i komunikacyjnych Filip Smaldone zajmował się z dużym zaangażowaniem edukacją głuchych. W 1880 roku brał udział w Kongresie w Mediolanie. W 1885 roku otworzył w Lecce Instytut Edukacji Dzieci Głuchoniemych, a w następnych latach – kolejne domy nauki i opieki. Zmarł 4 czerwca 1923 roku. Na jego pogrzeb przybyło wielu niesłyszących. 12 maja 1996 roku Jan Paweł II ogłosił Filipa Smaldone błogosławionym, a 5 października 2006 roku Benedykt XVI ogłosił go świętym.

Dzien sw. Filipa Smaldone - Dzień świętego Filipa Smaldone

 

Kalendarz Niesłyszących 2021 jest kolejnym już kalendarzem wydanym przez naszą fundację. W poprzednich publikowaliśmy kalendarze poświęcone słynnym postaciom związanym ze światem ciszy (rok 2020), pielgrzymkom niesłyszących w Polsce (rok 2019) czy też stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości (rok 2018). Tym razem tematem wiodącym są największe międzynarodowe wydarzenia związane ze światem ciszy. Na kolejnych stronicach znajdziemy zwięzły opis różnych inicjatyw organizowanych przez niesłyszących i słabosłyszących z różnych stron świata. Obok wydarzeń o charakterze religijnym znajdziemy również wydarzenia sportowe, kulturalne i związane z  nauką.

W tym roku wydanie kalendarza wsparł bank Credit Agricoole Bank Polska. Mogliśmy także liczyć na wsparcie Fundacji Migawka, Duszpasterstwa Niesłyszących z Wrocławia i osób prywatnych.

 

Accessibility Toolbar