Go4Diversity

Go4Diversity to tytuł projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W dzisiejsze popołudnie mieliśmy okazję wziąć udział w spotkaniu przedstawicieli różnych instytucji zajmujących się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. Gremium miało charakter międzynarodowy, ponieważ wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele trzech państw. Oprócz reprezentantów z Polski byli również reprezentanci uniwersytetu w Genewie i instytucji socjalnych z Bułgarii.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Specjalistycznego Ośrodka Diagnostyki i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z wadą słuchu. Fundacja FONIS zaprezentowała swoją działalność na rzecz osób niesłyszących i niewidomych. Szczególną uwagę zwróciliśmy na te obszary, w których wspieramy naszych podopiecznych w aktywności zawodowej.

Polskie instytucje związane z aktywizacją zawodową niepełnosprawnych reprezentowali także przedstawiciele Specjalistycznego Ośrodka Diagnostyki i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z wadą słuchu we Wrocławiu oraz rzecznik ds. osób niepełnosprawnych z Siemianowic Śląskich.

%d bloggers like this: