Grudzień w Kalendarzu Niesłyszących 2020

Grudzień w Kalendarzu Niesłyszących 2020. Fundacja FONIS wydała kalendarz na rok 2020 poświęcony sławnym osobom niesłyszącym oraz związanym ze światem ciszy. W każdym miesiącu prezentujemy jednego z bohaterów obecnych na kartach kalendarza. Grudzień w Kalendarzu Niesłyszących 2020 poświęciliśmy osobie księdza Jakuba Falkowskiego, znanego głównie jako założyciela Instytutu Głuchoniemych na placu Trzech Krzyży w Warszawie. Zapraszamy do obejrzenia filmu w Polskim Języku Migowym, a także zapoznania się z biografią postaci.

Jakub Falkowski (1775-1848)

uczył się w szkole, którą prowadził zakon pijarów. Jakub skończył szkołę i wstąpił do tego zakonu. Zainteresował się światem ciszy, gdy spotkał 7-letniego głuchego chłopca – Piotra Gąsowskiego. Jakub wyjechał na studia surdopedagogiczne do Niemiec. Tam poznał niemiecką metodę oralizmu, czyli uczenia głuchych dzieci tylko za pomocą mowy. Bez migania. Gdy wrócił, rozpoczął pracę z Piotrem i dwójką innych dzieci. Nauczył je odczytywać mowę z ust. Po tym sukcesie Dyrekcja Edukacji Narodowej powierzyła Jakubowi utworzenie szkoły dla niesłyszących. Aby dobrze się do tego przygotować, wyjechał prawie na 2 lata do Wiednia. Pracował i obserwował, jak działa instytut dla niesłyszących w tym mieście. W 1817 roku otworzył pierwszą w Polsce szkołę dla niesłyszących. Szkoła działa do dzisiaj w Warszawie przy placu Trzech Krzyży.

Regulamin Instytutu Głuchoniemych zakazywał przysyłania uczniom luksusowych przedmiotów. Mieli się oni uczyć pracowitości i skromnego życia. Jakub ostrzegał rodziców, by nie ulegali każdej zachciance swoich dzieci tylko dlatego, że te dzieci nie słyszą. Jeśli będą tak robić, dzieci będą leniwe.

Uczniowie Instytutu byli uczeni przede wszystkim tego, aby poznali swoją wartość i zrozumieli, co znaczy mieć swoją godność. Właśnie dlatego pierwsze zdanie, którego się uczyli, brzmiało: „Ja jestem człowiek”.

Niesłyszący uczniowie mogli zostać szewcami, stolarzami, krawcami, introligatorami. Dzieci z bogatszych rodzin uczyły się też rysunku i malarstwa. Prace wykonane przez uczniów można było kupić w sklepie, który działał przy szkole.

Ksiądz Jakub zmarł w 1848 roku. Został pochowany w kościele świętego Aleksandra przy placu Trzech Krzyży w Warszawie, w którym był pierwszym proboszczem. W 1983 jego imieniem nazwano Instytut Głuchoniemych.


„Kalendarz Niesłyszących 2020” wydała Fundacja FONIS w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Accessibility Toolbar