Historia Migana – Adam Ważny

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym niesłyszącym świadkiem historii. Pan Adam Ważny jest obecnie najstarszym Głuchym Wrocławianinem. W ramach projektu “Historia Migana” opowiedział nam m.in. o:
1. Wspomnieniach z dzieciństwa
2. Nauce we Lwowie
3. Wyjeździe do Wałbrzycha do pracy
4. Życiu we Wrocławiu
5. Utracie słuchu

Accessibility Toolbar