Historia Migana – Danuta Byczkowska

W czasie wakacji prezentować będziemy kolejne wywiady z niesłyszącymi świadkami historii przygotowane w ramach realizacji projektu “Historia Migana”. Zachęcamy do oglądania filmów, które prezentują historię widzianą oczami niesłyszących mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i całej Polski. Projekt został wzbogacony o wywiady z osobami słyszącymi, które przez wiele lat związane były ze środowiskiem niesłyszących.

Pierwszym po dłuższej przerwie będzie wywiad z p. Danutą Byczkowską. Wywiad powstał w ramach projektu Historia Migana realizowanego przez Fundację FONIS przy współpracy z Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość. Pani Danuta Byczkowska porusza między innymi następujące tematy:

1. Wspomnienia z dzieciństwa

2. Szkoła Zawodowa w Krakowie

3. Internat we Wrocławiu

4. Mieszkanie we Wrocławiu

5. Stan wojenny

6. Kościół dla niesłyszących we Wrocławiu

Krótki biogram świadka historii:

Danuta Byczkowska urodziła się 17 stycznia 1942 r. w Kłokowicach (obecnie wieś w Polsce położona w powiecie przemyskim). Po II wojnie światowej została przesiedlona wraz z rodziną na ziemie odzyskane w okolice Łobez. Od pierwszych miesięcy życia jest osobą niesłyszącą. W 1953 r. rozpoczęła naukę w szkole dla Głuchych w Wejherowie. Następnie uczęszczała do szkoły w Przemyślu. Kontynuowała naukę w szkole zawodowej w Krakowie, w której zdobyła zawód tkacza. Działała w harcerstwie. Po ślubie przeprowadziła się na Dolny Śląsk (Wrocław, Środa Śląska). W 1995 r. przeszła na emeryturę.

Accessibility Toolbar