Historia Migana – Wiesława Stępień

W kolejnej części cyklu “Historia Migana” zapraszamy na spotykanie z p. Wiesławą Stępień – niesłyszącego świadka historii. Bohaterka tego krótkiego wywiadu opowiada m.in. następujące tematy:
1. Wspomnienia z dzieciństwa
2. Szkoła w Raciborzu
3. Szukanie pracy we Wrocławiu
4. Wrocław po wojnie
5. Życie na emeryturze
6. Kościół dla niesłyszących we Wrocławiu
7. Występy taneczne niesłyszących

Accessibility Toolbar