Jak działa słuch?

Jak działa słuch? Między innymi na to pytanie odpowiedzieli dziś prowadzący szkolenie “Zrozumieć dziecko z wadą słuchu”. W dzisiejszy, sobotni poranek ponad 20 osób przybyło do Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG przy ul. Braniborskiej we Wrocławiu. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwszą stanowili nauczyciele mający zawodowy kontakt z dziećmi z wadami słuchu oraz z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Drugą zaś utworzyli wolontariusze Fundacji FONIS.

Program szkolenia objął trzy bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył stopni niedosłuchu i ich konsekwencji dla rozwoju mowy. W drugim prowadząca wyjaśniła jak działa słuch oraz jak słyszy dziecko z zaburzeniami słuchu. Trzeci natomiast dotykał tematyki aparatów słuchowych, implantów ślimakowych oraz praktycznych wskazówek dla pracujących z dzieckiem z wadą słuchu.

Ponieważ kilkoro uczestników dzisiejszego szkolenia to osoby niesłyszące i słabosłyszące, była możliwość odniesienia omawianych treści do przykładów z życia poszczególnych osób. Była więc dyskusja o potrzebie języka migowego oraz o trudnościach w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami. Pojawił się także wątek dotyczący różnic w odbiorze dźwięku w zależności od czasu i sposobu rehabilitacji słuchowej.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe i certyfikat potwierdzający udział w warsztatach szkoleniowych.

Szkolenie “Zrozumieć dziecko z wadą słuchu” jest projektem jaki realizujemy przy współpracy z PZG Dolnośląskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Współfinansowany jest on ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.