Jak udzielić pierwszej pomocy?

Jak udzielić pierwszej pomocy? Odpowiedź na to ważne pytanie poznali dziś niesłyszący i słabosłyszący członkowie Klubu Seniora „Integracja”. W czwartkowe sierpniowe popołudnie bowiem Fundacja FONIS zorganizowała dla nich kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie odbyło się w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu, a uczestniczyła w nim kilkunastoosobowa grupa niesłyszących i słabosłyszących seniorów.

W czasie dwugodzinnego spotkania uczestnicy nabyli nie tylko wiedzę, ale także praktyczne umiejętności ratowania ludzkiego życia. I to zarówno osoby dorosłej, jak i dziecka. Dowiedzieli się między innymi, jak postępować w sytuacji bezpośredniego stanu zagrożenia życia, czyli w sytuacji zatrzymania krążenia. Ponadto nabyli umiejętność pomocy w sytuacji zachłyśnięcia się lub zadławienia. Poznali także podstawowe prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy, jak również zasady działania AED – automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Oprócz części teoretycznej była też część praktyczna. Każdy uczestnik miał możliwość przećwiczenia zasad omawianych w czasie kursu. A to wszystko dzięki panu Danielowi Sondejowi z zaprzyjaźnionej z naszą Fundacją firmy First Aid24. Bardzo serdecznie dziękujemy za przygotowanie i poprowadzenie tego jakże ważnego dla nas spotkania!

Jak udzielic pierwszej pomocy3 - Jak udzielić pierwszej pomocy? Jak udzielic pierwszej pomocy2 - Jak udzielić pierwszej pomocy? Jak udzielic pierwszej pomocy1 - Jak udzielić pierwszej pomocy?

Jak udzielić pierwszej pomocy to kurs zorganizowany dla seniorów w ramach realizacji zadania publicznego: „Działania na rzecz wrocławskich seniorów w latach 2022-2023 – Aktywny senior” współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl).

PL podstawowy 01 - Jak udzielić pierwszej pomocy?

Accessibility Toolbar