Kalendarz Niesłyszących 2024 – Edyta Kozub

Kalendarz Niesłyszących 2024 – Edyta Kozub. Edyta Kozub to pasjonatka i lektorka Polskiego Języka Migowego, od wielu lat zaangażowana w szerzenie wiedzy na temat Kultury Głuchych. Od 6 lat znana w Polsce artystka i performerka Visual Vernacular (VV). Zakochała się w tej szczególnej technice artystycznego wyrazu od pierwszego warsztatu. O VV mówi: “Brakowało nam Visual Vernacular w Polsce. Bardzo lubię oglądać historie opowiadane za pomocą gestów. Czuję się tak, jakbym była wciągnięta w świat filmu, jakby ta historia działa się naprawdę”. Występuje na scenach nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

Kalendarz Nieslyszacych 2024 Edyta Kozub - Kalendarz Niesłyszących 2024 - Edyta Kozub

W tegorocznym Kalendarzu Niesłyszących prezentujemy G/głuchych artystów. Na poszczególnych stronach prezentujemy 12 postaci aktywnych twórczo w różnych dziedzinach artystycznych. Są wśród nich aktorzy teatralni, malarze, graficy i wiele innych interesujących specjalizacji z różnych stron Polski. Nasze wrocławskie środowisko reprezentuje pan Przemysław Sławik – autor logo Fundacji FONIS. Na uwagę zasługuje również fakt, że autorką projektu graficznego tegorocznego Kalendarza jest niesłysząca graficzka Alicja Zawada.

Wydawanie Kalendarza Niesłyszących jest stałym działaniem Fundacji FONIS i ma już swoją kilkuletnią tradycję. W minionych latach w naszym kalendarzu prezentowaliśmy różnorodną tematykę związaną ze światem ciszy. Były więc m.in. sławne postacie, pielgrzymki niesłyszących w Polsce czy też największe międzynarodowe wydarzenia. Prezentowaliśmy także alfabety migowe różnych krajów, alternatywne metody komunikacji oraz kapłanów zasłużonych dla świata ciszy.

Accessibility Toolbar