Kalendarz Niesłyszących – ks. Teofil Jagodziński

Kalendarz Niesłyszących – ks. Teofil Jagodziński. Fundacja FONIS od lat przygotowuje kalendarz, w którym oprócz tradycyjnej funkcji rachuby czasu pełni też funkcję edukacyjną. Obok tabeli kalendarium prezentujemy grafiki przedstawiające jakiś temat. W minionych latach były to np. alternatywne sposoby komunikacji i alfabety migowe używane w różnych krajach, sławni głusi i sławne postacie związane ze światem ciszy, międzynarodowe wydarzenia środowiska niesłyszących, czy też pielgrzymki niesłyszących w Polsce. W tym roku na poszczególnych kartach kalendarza prezentujemy zmarłych kapłanów zasłużonych dla G/głuchych w Polsce. Postacią prezentowaną w lipcu jest dziewiętnastowieczny duszpasterz niesłyszących z Warszawy. Uznawany również za najlepszego znawcę mimiki niesłyszących.

Poniżej prezentujemy biogram księdza Teofila Jagodzińskiego w Polskim Języku Migowym. Zapraszamy też na stronę www.effatha24.com/kalendarz2023/. Tam zaś znajdziecie migane biogramy wszystkich 12 bohaterów Kalendarza Niesłyszących 2023.

Teofil Jagodziński urodził się w 1833 roku w Warszawie. W 1857 roku przyjął święcenia kapłańskie. Rok później rozpoczął pracę w Instytucie Głuchoniemych i Ociemniałych. Najpierw jako nauczyciel religii i kapelan, następnie przez około 20 lat jako wicedyrektor. Przez niespełna 2 lata piastował również funkcję dyrektora Instytutu, z której został usunięty przez władze rosyjskie.

Kapłan dobrze znał język migowy. Był też “najlepszym znawcą mimiki niesłyszących”. Wraz z późniejszym biskupem Józefem Hollakiem opracował „Słownik mimiczny dla głuchoniemych i osób z nimi styczność mających”. Słownik wydany w 1879 roku zawierał krótki opis gramatyki języka migowego i opis sposobu wykonania około 10 tysięcy znaków migowych. Jest także autorem „Książki do nabożeństwa dla głuchoniemych” i „Nauki religii dla głuchoniemych”.

Zmarł w lutym 1907 roku i został pochowany w Warszawie.

Accessibility Toolbar