Kalendarz Niesłyszących – ksiądz Konrad Lubos

Kalendarz Niesłyszących – ksiądz Konrad Lubos. Fundacja FONIS od lat przygotowuje kalendarz, w którym oprócz tradycyjnej funkcji rachuby czasu pełni też funkcję edukacyjną. Obok tabeli kalendarium prezentujemy grafiki przedstawiające jakiś temat. W minionych latach były to np. alternatywne sposoby komunikacji i alfabety migowe używane w różnych krajach, sławni głusi i sławne postacie związane ze światem ciszy, międzynarodowe wydarzenia środowiska niesłyszących, czy też pielgrzymki niesłyszących w Polsce. W tym roku na poszczególnych kartach kalendarza prezentujemy zmarłych kapłanów zasłużonych dla G/głuchych w Polsce. Postacią prezentowaną w listopadzie jest ks. Konrad Lubos, wieloletni ogólnopolski duszpasterz niesłyszących.

Poniżej prezentujemy biogram księdza Konrada Lubosa w Polskim Języku Migowym. Zapraszamy też na stronę www.effatha24.com/kalendarz2023/. Tam zaś znajdziecie migane biogramy wszystkich 12 bohaterów Kalendarza Niesłyszących 2023.

Ksiądz Konrad Lubos urodził się w 1912 roku na Górnym Śląsku. Na jego życie mocno wpłynął bł. ks. Józef Czempiel – jego wuj, któremu towarzyszył w młodzieńczych latach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1936 roku w Katowicach. Potem rozpoczął pracę w Śląskim Zakładzie dla Głuchoniemych w Lublińcu. Aby jej sprostać, ukończył surdopedagogikę w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Od 1951 roku prowadził kursy dla księży i sióstr zakonnych z całej Polski w Katowicach-Panewnikach. Opracował obrazkowo-wycinankową metodę nauczania niesłyszących znaną w kraju i za granicą. Od 1958 roku był kierownikiem Ogólnopolskiego Sekretariatu Duszpasterstwa Głuchych. W 1963 roku został ustanowiony Krajowym Duszpasterzem Głuchoniemych. Funkcję tę pełnił przez 30 lat! Ksiądz Konrad zmarł w roku 1999.

Accessibility Toolbar