Kalendarz Niesłyszących – ksiądz Władysław Koperski

Kalendarz Niesłyszących – ksiądz Władysław Koperski. Fundacja FONIS od lat przygotowuje kalendarz, w którym oprócz tradycyjnej funkcji rachuby czasu pełni też funkcję edukacyjną. Obok tabeli kalendarium prezentujemy grafiki przedstawiające jakiś temat. W minionych latach były to np. alternatywne sposoby komunikacji i alfabety migowe używane w różnych krajach, sławni głusi i sławne postacie związane ze światem ciszy, międzynarodowe wydarzenia środowiska niesłyszących, czy też pielgrzymki niesłyszących w Polsce. W tym roku na poszczególnych kartach kalendarza prezentujemy zmarłych kapłanów zasłużonych dla G/głuchych w Polsce. Postacią prezentowaną w lutym jest poznański duszpasterz niesłyszących – ksiądz Władysław Koperski.

Ksiądz Władysław Koperski urodził się w 1917 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w grudniu 1945 roku w Gnieźnie. W latach 1948-1987 był proboszczem parafii św. Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu. Wtedy właśnie gorliwie posługiwał osobom niesłyszącym. Istotne dla niego było to, aby nauczyć swoich wikariuszy języka migowego. Jeden z nich, nadal posługujący Głuchym – ks. prałat Jan Majchrzak, wspomina go jako niezwykle otwartego duszpasterza. Był autorem dwóch modlitewników duchowych dostosowanych dla osób niesłyszących. Ksiądz Władysław zmarł 29 czerwca 1994 roku. Na pogrzeb tłumnie zjechali Niesłyszący z całej Archidiecezji Poznańskiej. Pamięć o kapłanie nadal jest wśród nich żywa. Często przy okazji nowych propozycji duszpasterskich mówią: “Ksiądz Koperski robił to tak…”.

Poniżej prezentujemy biogram księdza Władysława w Polskim Języku Migowym. Zapraszamy też na stronę www.effatha24.com/kalendarz2023/. Tam zaś znajdziecie migane biogramy wszystkich 12 bohaterów Kalendarza Niesłyszących 2023.

Accessibility Toolbar