Kolejny stopień wtajemniczenia

Kolejny stopień wtajemniczenia osiągnęła grupa uczestników kursu Międzynarodowego Języka Migowego. Wczoraj dobiegł końca kurs IS na poziomie średnio zaawansowanym zorganizowany przez Fundację FONIS. Zajęcia odbywały się w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej przy ulicy Katedralnej 4 w weekendy co dwa tygodnie począwszy od 15 stycznia 2022 roku i obejmowały łącznie 60 godzin.

Kurs był kontynuacją kursu podstawowego, który odbył się w Fundacji FONIS jesienią ubiegłego roku. Także tym razem – ku radości uczestników – zajęcia prowadziła głucha lektorka Edyta Kozub. Kurs rozpoczął się od przypomnienia teorii dotyczącej International Sign, a także znaków poznanych na poziomie podstawowym IS. Następnie kursanci zapoznali się ze znakami związanymi z mediami, edukacją i pracą, a także z podróżami. Podczas zajęć podejmowali też próbę odczytywania monologów z filmów oraz wdrażali się do samodzielnego formułowania wypowiedzi oraz odbierania i odczytywania nadawanych komunikatów.

Ostatnie zajęcia były jednocześnie egzaminem. Egzamin – jak przystało na język migowy – był sprawdzianem z praktyki komunikacji. Osoby egzaminowane miały za zadanie porozmawiać na zadany temat z osobą głuchą z Turcji. Okazało się, że wszyscy znakomicie poradzili sobie z tym zadaniem. Dlatego chwilę później otrzymali dyplomy potwierdzające kolejny stopień wtajemniczenia z zakresu Międzynarodowego Języka Migowego. Nie zabrakło również podziękowań dla lektorki.

Serdecznie gratulujemy wszystkim kursantom i życzymy, by zdobyta wiedza i umiejętności pomagały zawsze znaleźć wspólny język:)

Kolejny stopien wtajemniczenia1 - Kolejny stopień wtajemniczenia Kolejny stopien wtajemniczenia - Kolejny stopień wtajemniczenia Kolejny stopien wtajemniczenia2 - Kolejny stopień wtajemniczenia

Accessibility Toolbar