Konkurs fotograficzno-filmowy dla seniorów

Konkurs fotograficzno-filmowy to trzecia z propozycji przygotowanych w ramach tegorocznych obchodów dnia świętego Filipa Smaldone. Do udziału w nim zapraszamy seniorów, czyli wszystkich powyżej 60 roku życia. Mogą to być zarówno osoby niesłyszące i słabosłyszące, jak i słyszące związane ze środowiskiem świata ciszy.

Konkurs polega na przygotowaniu pracy fotograficznej lub filmowej związanej z postacią św. Filipa Smaldone – patrona osób niesłyszących. Na konkurs można nadesłać posiadane w zbiorach prywatnych zdjęcia lub filmiki archiwalne, np. z pielgrzymek związanych ze św. Filipem Smaldone, festynów organizowanych z okazji święta tego patrona czy też miejsc związanych ze świętym Filipem Smaldone. Przyjmowane będą również zdjęcia i filmiki wykonane specjalnie na potrzeby konkursu.

Zdjęcia i filmy należy przesłać wysłać do nas mailowo na adres konkurs@fonis.pl. Można też wysłać je w formie MMS na numer 690 502 670. Seniorzy, którzy będą mieli trudności z przesłaniem swoich prac, mogą je dostarczyć fizycznie do biura Fundacji FONIS przy ul. Katedralnej 4. Termin nadsyłania prac upływa 2 czerwca (liczy się data wpłynięcia pracy do Organizatora).

Spośród nadesłanych prac jury powołane przez Organizatora wybierze trzy najlepsze. Dla autorów tychże prac przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w niedzielę 6 czerwca 2021 roku na zakończenie Mszy Świętej w kościele NMP na Piasku.

Dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie przedstawiamy: Regulamin konkursu fotograficzno-filmowego. Znajdziecie w nim szczegółowe informacje o przebiegu konkursu, a także klauzulę RODO. Informację w Polskim Języku Migowym o konkursie umieszczamy poniżej:

 

Konkurs fotograficzno-filmowy dla seniorów odbędzie się w ramach Festynu św. Filipa Smaldone 2021. Organizatorem jest Fundacja FONIS, która realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków Gminy Wrocław.

Accessibility Toolbar