Konkurs plastyczny dla dzieci

Ogłaszamy konkurs plastyczny dla dzieci. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej związanej tematycznie z postacią św. Filipa Smaldone – patrona osób niesłyszących. Mogą to być prace plastyczne przedstawiające wizerunki świętego Filipa Smaldone czy też różne wydarzenia i sytuacje z życia świętego. W konkursie mogą wziąć udział dzieci niesłyszące, słabosłyszące, a także słyszące związane ze środowiskiem niesłyszących. Ponadto wiek uczestników nie może przekraczać 16 lat.

Prace plastyczne wykonane dowolną techniką, podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz jego wiekiem, należy wysłać do nas mailowo (konkurs@fonis.pl) lub pocztą tradycyjną (Fundacja FONIS, ul. Katedralna 4/1, 50-328 Wrocław). Termin nadsyłania prac upływa 2 czerwca (liczy się data wpłynięcia pracy do Organizatora).

Spośród nadesłanych prac jury powołane przez Organizatora wybierze trzy najlepsze. Dla autorów tychże prac przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w niedzielę 6 czerwca 2021 roku na zakończenie Mszy Świętej w kościele NMP na Piasku.

Poniżej podajemy linki do stron, na których znajdziecie informacje w języku migowym o świętym Filipie Smaldone:

Przypomnijmy, że także na naszej stronie prezentowaliśmy postać świętego Filipa Smaldone w ramach Kalendarza Niesłyszących 2020: www.fonis.pl/filip-smaldone

Dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie przedstawiamy: Regulamin konkursu plastycznego. Znajdziecie w nim szczegółowe informacje o przebiegu konkursu, a także klauzulę RODO. Informację w Polskim Języku Migowym o konkursie znajdziecie poniżej:

 

Konkurs plastyczny dla dzieci odbędzie się w ramach Festynu św. Filipa Smaldone 2021. Organizatorem jest Fundacja FONIS, która realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków Gminy Wrocław.

Accessibility Toolbar