Kurs pierwszej pomocy i obsługi “AED”

Dziś w naszej fundacji odbył się kurs pierwszej pomocy i obsługi “AED”. Uczestniczyła w nim grupa kilkunastu osób. Zajęcia połączyły różne grupy wiekowe. Byli i seniorzy, i młodzież, bo temat pierwszej pomocy dotyczy wszystkich.

Uczestnicy w trakcie trzygodzinnego szkolenia poznali podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Prowadzący szkolenie – pan Daniel Sondej zaprezentował praktyczne umiejętności udzielania pierwszej  pomocy w stanie bezpośredniego  zagrożenia zdrowia i  życia. Uczestnicy dowiedzieli się między innymi, jak postępować w sytuacji bezpośredniego stanu zagrożenia życia, czyli w sytuacji zatrzymania krążenia. Nauczyli się również, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej bocznej ustalonej w momencie, gdy osoba jest nieprzytomna. Ponadto nabyli umiejętność pomocy w sytuacji zachłyśnięcia się lub zadławienia osoby dorosłej i  dziecka. Ostatnim elementem w części teoretycznej było przedstawienie zasad działania i obsługi defibrylatora “AED”. 

Szkolenie nie było jedynie przekazaniem wiedzy, ale polegało przede wszystkim na ćwiczeniu tych wszystkich umiejętności. I choć w części praktycznej było sporo śmiechu, wiemy, że w realnej sytuacji umiejętność udzielenia pierwszej pomocy jest bezcenna.

Kurs pierwszej pomocy i obsługi “AED” dla naszej fundacji był bezpłatny, a to dzięki firmie First Aid24, która z okazji 10-lecia swojej działalności obdarowała nas takim prezentem. Firma świadczy usługi z zakresu medycyny ratunkowej, prowadzi kursy i szkolenia pierwszej pomocy, zajmuje się doradztwem, a także sprzedażą sprzętu szkoleniowego i ratującego życie w postaci automatycznych  defibrylatorów AED. Natomiast w skład zespołu wchodzą tylko doświadczeni ratownicy medyczni czynni zawodowo, pracujący na co dzień w zespołach państwowego ratownictwa medycznego (ZRM), jak również w szpitalnych  oddziałach ratunkowych (SOR).  

 

Accessibility Toolbar