Łamigłówki Zdolnej Główki

Łamigłówki Zdolnej Główki to tytuł konferencji naukowej, która dziś kończy się we Wrocławiu. Wśród zaproszonych prelegentów znalazł się także ks. Tomasz Filinowicz – założyciel naszej fundacji. Reprezentował on Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących
oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu. Jako nauczyciel młodzieży niesłyszącej krótko przedstawił uczestnikom konferencji podstawowe informacje dotyczące pracy z dzieckiem niesłyszącym. Następnie zaprezentował projekt “Niepodległość – trudne słowo“, który tworzyliśmy razem z uczniami wrocławskiego ośrodka dla niesłyszących.

Przypomnijmy, że przed rokiem przygotowaliśmy teledysk do piosenki “Jedenasty listopada”. W ten sposób włączyliśmy się w świętowanie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W nagranie wersji instrumentalnej włączyły się dzieci niesłyszące. Pod okiem profesjonalnego muzyka w Narodowym Forum Muzyki dzieci grały na instrumentach. Następnie dograny został wokal dwóch dziewcząt niesłyszących i niewidomego mężczyzny. W finalnym etapie dołączyli wolontariusze naszej fundacji, którzy uzupełnili nagranie językiem migowym.

Międzynarodowa Konferencja Łamigłówki Zdolnej Główki odbywała się we Wrocławiu w dniach 13 – 14 listopada 2019 roku. Na zaproszenie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli do Wrocławia przyjechali dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy. Podczas konferencji mogli wymienić doświadczenia i przykłady dobrych praktyk w zakresie wspierania uzdolnień oraz pracy z uczniem wybitnie uzdolnionym. Mogli także zapoznać się z Dolnośląskim Systemem Wspierania Uzdolnień i Dolnośląską Siecią Szkół Wspierających Uzdolnienia.

%d bloggers like this: