Mieczysław Kempa – pamięć uratowana

Mieczysław Kempa – pamięć uratowana. Jak informowaliśmy w grudniu minionego roku zagrożona była pamięć o Wielkim Przyjacielu Głuchych – Mieczysławie Kempie. Bowiem od 30 lat za jego grób nikt nie płacił. Zmobilizowani przez pana Krzysztofa Siniarskiego – wieloletniego działacza Polskiego Związku Głuchych we Wrocławiu postanowiliśmy podjąć działania mające na celu zebranie środków na opłacenie grobu. Na nasz apel odpowiedziało wiele osób związanych z Duszpasterstwem Niesłyszących we Wrocławiu, Ośrodkiem dla Niesłyszących we Wrocławiu oraz Oddziałem Dolnośląskim Polskiego Związku Głuchych. Dzięki temu udało się nie tylko zapłacić za minione 30 lat oraz prolongować grób na kolejnych 10 lat. Zebrane środki pozwoliły także na renowację grobu. Poniżej przedstawiamy fotograficzne zestawienie, na których obok zdjęć starego nagrobku dołączyliśmy zdjęcia po renowacji.

Mieczyslaw Kempa pamiec uratowana2 - Mieczysław Kempa - pamięć uratowana

Mieczyslaw Kempa pamiec uratowana4 - Mieczysław Kempa - pamięć uratowana

Mieczysław Kempa urodził się 4 stycznia 1896 roku. Pracował najpierw we Lwowie jako dyrektor tamtejszego Zakładu dla Głuchoniemych przy ulicy Łyczakowskiej. Gdy dobiegła końca II wojna światowa osiedlił się we Wrocławiu i tutaj podejmował działania, mające na celu troskę o Głuchych. Z jego inicjatywy w 1947r. Zarząd Miejski we Wrocławiu przekazał majątek ziemski przy ulicy Dworskiej na siedzibę Wrocławskiego Zakładu dla Głuchoniemych. Do dziś właśnie tam uczą się kolejne pokolenia dzieci niesłyszących i słabosłyszących. Angażował się również w tworzenie struktur Polskiego Związku Głuchych na ziemi dolnośląskiej. Pełnił również funkcję prezesa Oddziału PZG w latach 1950-1954. W tym czasie udało się pozyskać od miasta budynku przy ul. Braniborskiej 2/10, które do dziś służą środowisku Głuchych.

Mieczysław Kempa zmarł 6 grudnia 1962 roku i został pochowany na cmentarzu parafialnym na Sępolnie we Wrocławiu. Na jego grobie czytamy: Tu spoczywa Wielki Przyjaciel Głuchych, długoletni dyrektor Zakładu Głuchych we Lwowie i Wrocławiu, prezes Związku Głuchych we Wrocławiu.

 

Accessibility Toolbar