Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego

Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego to święto, które odbywa się co roku już od ponad 60 lat. Zostało ustanowione w 1958 roku na pamiątkę powstania Światowej Federacji Głuchych. Federacja powstała w 1951 roku – zrzesza związki Głuchych z różnych krajów na całym świecie. Święto przypada zawsze w ostatnią niedzielę września (czyli w tym roku 26 września) na zakończenie Tygodnia Głuchych. Jest to szczególny czas, kiedy różne organizacje pozarządowe starają się zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy osób z niepełnosprawnością słuchu i walczą z dyskryminacją osób niesłyszących. Międzynarodowy Dzień Głuchych to także święto Kultury Głuchych oraz języków migowych.

Miedzynarodowy Dzien Gluchych i Jezyka Migowego - Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego

Kalendarz Niesłyszących 2021 jest kolejnym już kalendarzem wydanym przez naszą fundację. W poprzednich publikowaliśmy kalendarze poświęcone słynnym postaciom związanym ze światem ciszy (rok 2020), pielgrzymkom niesłyszących w Polsce (rok 2019) czy też stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości (rok 2018). Tym razem tematem wiodącym uczyniliśmy największe międzynarodowe wydarzenia związane ze światem ciszy. Na kolejnych stronicach znajdziemy zwięzły opis różnych inicjatyw organizowanych przez niesłyszących i słabosłyszących z różnych stron świata. Obok wydarzeń o charakterze religijnym znajdziemy również wydarzenia sportowe, kulturalne i związane z  nauką.

W tym roku wydanie kalendarza wsparł bank Credit Agricoole Bank Polska. Mogliśmy także liczyć na wsparcie Fundacji Migawka, Duszpasterstwa Niesłyszących z Wrocławia i osób prywatnych.

Accessibility Toolbar