Migamy w Pieszycach

Migamy w Pieszycach. Pierwszego grudnia, w sobotni poranek, przedstawiciele naszej fundacji odwiedzili Pieszyce. Arkadiusz, Mateusz i ks. Tomasz spotkali się z młodzieżą salezjańską, by opowiedzieć o świecie ciszy.

Spotkanie rozpoczął Arkadiusz, opowiadając o tym, jak osoby niesłyszące funkcjonują na co dzień. Uczynił to w sposób humorystyczny, co pozwoliło przełamać pierwotną nieśmiałość uczestników. Następnie Mateusz opowiedział o swojej pracy oraz o problemach, z jakimi musi się mierzyć, będą głuchym od urodzenia. Okazało się, że wśród uczestników była jedna osoba, której rodzice są niesłyszący. Podzieliła się ona swoimi spostrzeżeniami na temat funkcjonowania dziecka słyszącego w niesłyszącej rodzinie.

Następnie ks. Tomasz zaprezentował młodzieży alfabet i kilka znaków języka migowego. Opowiedział również o swojej pracy w Duszpasterstwie Niesłyszących we Wrocławiu. Zwieńczeniem spotkania była próbka aktorskiego talentu Arkadiusza Bazaka, który spotkał się z aplauzem publiczności.

To kolejne z działań naszej fundacji, mające na celu uwrażliwiać osoby słyszące na potrzeby niesłyszących oraz przełamywać bariery między tymi dwoma światami. Dziękujemy Siostrom Salezjankom za zaproszenie.

Migamy w Pieszycach - Migamy w Pieszycach Migamy w Pieszycach2 - Migamy w Pieszycach Migamy w Pieszycach3 - Migamy w Pieszycach Migamy w Pieszycach1 - Migamy w Pieszycach

Accessibility Toolbar