Migamy ze studentami AWF-u

Migamy ze studentami AWF-u. W czwartkowe popołudnie Fundacja FONIS odwiedziła studentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Młodzież ucząca się na kierunku fizjoterapii ma w programie zajęcia z pedagogiki specjalnej. Jest więc przestrzeń, aby poznać między innymi świat osób niewidomych i niesłyszących. Studentki, które przygotowywały przedłożenie na ten temat poprosiły nas o wsparcie. I tak oto w miniony czwartek Alicja i ksiądz Tomasz ruszyli na wrocławskie Sępolno, gdzie odbywają się zajęcia.

Po krótkim wprowadzeniu w tematykę, które dla swoich kolegów i koleżanek przygotowała studentka Julia, głos zabrała Ala. Przedstawiła zebranym polski alfabet migowy, a następnie zaprosiła do sprawdzenia swoich sił w nadawaniu i odczytywaniu słów za pomocą daktylografii. Natomiast w drugiej części ksiądz Tomasz mówił o tym, że polski język migowy różni się od języka polskiego fonicznego. Różnica ta polega nie tylko na tym, że zamiast słów pokazujemy znaki, ale również na tym, że inna jest gramatyka. Prezentując kilka przykładów zaczerpniętych z codziennej pracy wyjaśnił zebranym, że PJM to język wizualno-przestrzenny, w którym ważną rolę odgrywa również mimika. Dopełnieniem zaś było zestawienie Polskiego Języka Migowego z Systemem Językiem Migowym i wskazanie na specyfikę każdego z nich.

Dziękujemy za zaproszenie i ciepłe przyjęcie. Mamy nadzieję, że spotkanie takie, jak to czwartkowe uczynią świat bardziej przyjazny i otwarty na potrzeby osób niesłyszących i słabosłyszących.

Accessibility Toolbar