O dzieciach i młodzieży niesłyszącej

O dzieciach i młodzieży niesłyszącej w Polsce. We wtorek 28 listopada 2023 roku odbyła się konferencja Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce. Podobnie jak przed rokiem Fundacja FONIS włączyła się w organizację wydarzenia. Nasi wolontariusze zaangażowali się obsługę recepcji, a także wsparcie logistyczne na etapie przygotować, a także podczas samej konferencji. Do ośrodka konferencyjno-rekolekcyjnego Uroczysko Porszewice koło Łodzi przybyło ponad 20 osób z różnych stron Polski. Byli to kapłani i katecheci zaangażowani w pracę duszpasterską z Głuchymi w poszczególnych diecezjach naszego kraju. Tym razem uczestnicy pochylili się nad tematem religijności dzieci i młodzieży niesłyszącej.

W temat wprowadził ks. dr Piotr Rozpędowski. W oparciu o wyniki badań, które przeprowadził podczas pisania rozprawy doktorskiej, wskazał na cechy charakterystyczne dla dzisiejszej młodzieży, określanej mianem pokolenia płatków śniegu. Następnie głos zabrała pani Barbara Bednarska, specjalista w dziedzinie surdologopedii. Podzieliła się z słuchaczami bogatym doświadczeniem swojej pracy z niesłyszącymi dziećmi w Specjalistycznym Ośrodku PZG  w Gdańsku. W ten sposób przybliżyła uczestnikom konferencji temat zmian społecznych, które już dokonały się i wciąż jeszcze dokonują w kolejnym pokoleniu osób z wadami słuchu. Po przerwie kawowej przyszedł czas na wieńczącą prelekcję o podmiotowych i środowiskowych uwarunkowaniach religijności młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej. Tę zaś wygłosiła pani dr Magdalena Bednarska z Rzeszowa.

Spotkanie, podczas którego mówiono o dzieciach i młodzieży niesłyszącej w Polsce było również okazją do omówienia minionego roku pracy oraz przedstawienia planów, na najbliższy czas. Oczywiście nie zabrakło czasu na ubogacające spotkania kuluarowe.

Konferencja o religijnosci dzieci i mlodziezy nieslyszacej 3 - O dzieciach i młodzieży niesłyszącej Konferencja o religijnosci dzieci i mlodziezy nieslyszacej 2 - O dzieciach i młodzieży niesłyszącej Konferencja o religijnosci dzieci i mlodziezy nieslyszacej 1 - O dzieciach i młodzieży niesłyszącej

Accessibility Toolbar