Osoby Głuche w Polsce 2020

Na początku grudnia bieżącego roku został opublikowany raport zatytułowany “Osoby Głuche w Polsce 2020”. Powstał on z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dokument “Osoby Głuche w Polsce 2020” przygotowała Komisja Ekspertów do spraw Osób Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Jest to próba podsumowania ostatnich pięciu lat pracy komisji. W jej skład wchodzą ekspertki i eksperci, którzy są osobami głuchymi/Głuchymi, implantowanymi lub nie, posługujący się najczęściej polskim językiem migowym (PJM), oraz osoby słyszące, wychowane w rodzinach osób głuchych (ang. Children of Deaf Adults ‒ CODA), znające PJM, a także osoby działające społecznie bądź naukowo na rzecz praw osób głuchych.

Autorzy raportu opisują sytuację osób głuchych w Polsce, zaś w rekomendacjach wskazują konieczne do podjęcia działania. Jak czytamy na stronie RPO “raport powstał z nadzieją, że wypełni choć w części brak wiedzy o osobach głuchych – jednej z najmniej znanych, a co za tym idzie najbardziej narażonych na dyskryminację społeczności w Polsce”.

Twórcy dokumentu liczą także na to, że trafi on nie tylko do zwykłych obywateli. Mają nadzieję, że ze szczególnym zainteresowaniem przeczytają go przedstawiciele władz publicznych – centralnych i lokalnych – odpowiedzialni za stan spraw w naszym kraju, realizację konstytucyjnych praw i wolności.

Warto dodać, że raport jest dostępny w dwóch wersjach. Pierwsza to wersja tekstowa w języku polskim. Natomiast drugi wariant to tłumaczenie dokumentu na polski język migowy. Obie wersje znajdziecie na stronie stronie RPO.

Serdecznie zapraszamy do lektury 🙂

Accessibility Toolbar