Pedro Ponce de Leon

Pedro Ponce de Leon jest bohaterem październikowej karty w „Kalendarzu Niesłyszących 2020”. Zapraszamy do obejrzenia filmu w Polskim Języku Migowym, a także zapoznania się z biografią postaci.

Pedro Ponce de Leon (1520-1584) pochodził ze szlachetnego rodu hiszpańskiego. Był  zakonnikiem. Pewnego dnia do zakonu benedyktynów zgłosił się młody niesłyszący mężczyzna. Nie przyjęto go z powodu głuchoty, więc Pedro Ponce zaczął uczyć go wymowy   .  Mozolna praca wkrótce przyniosła rezultaty. Pedro Ponce nauczał kolejnych głuchych – z każdym pracował indywidualnie. Najczęściej uczył synów szlachciców, w sumie wykształcił 12 osób. Niektórzy z nich nauczyli się języka włoskiego, greckiego i łaciny. Wszyscy uczyli się: „mówić, czytać, pisać, rachować, modlić się, służyć do Mszy Świętej, znać zasady wiary i spowiadać się słowami”.

Praca Pedra Ponce’a zmieniła sposób, w jaki postrzegało się niesłyszących. Przez poglądy Arystotelesa traktowano głuchych jak upośledzonych intelektualnie i niezdolnych do nauki. Pedro Ponce pokazał, że niesłyszący mogą się uczyć – trzeba tylko użyć odpowiedniej metody nauczania.

Niestety Pedro Ponce nie przekazał nikomu swoich metod pracy, mimo że nawet papież i cesarz nalegali, by napisał podręcznik. Niektórzy badacze sugerują, że system pracy zakonnika był podzielony na trzy etapy. Najpierw Pedro Ponce pokazywał uczniom przedmioty, którym nadawał migowe znaki. Potem zapisywał nazwy tych przedmiotów i literował je alfabetem palcowym. Na końcu dopiero nauczał wymowy.


„Kalendarz Niesłyszących 2020” wydała Fundacja FONIS w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Accessibility Toolbar