Piktogramy

Piktogramy to system symboli obrazkowych. Składa się z około 2 tysięcy białych znaków umieszczonych na czarnym tle. Podstawą powstania piktogramów były znaki kanadyjskiego programu PIC-system. Każdy piktogram reprezentuje słowo lub pojęcie, np. “chłopiec”, “jeść”, “szczęśliwy”. W systemie piktogramów najważniejsze są rzeczowniki i czasowniki – każdy z nich jest dokładnie opisany. Z tego sposobu komunikacji korzystają osoby, które nie mówią. Wskazują na obrazki i w ten sposób przekazują otoczeniu najważniejsze informacje. Do Polski piktogramy trafiły w latach 90-tych XX wieku dzięki Marii Podeszewskiej-Mateńko z Centrum Metod Alternatywnych w Szczecinie.

Piktogramy - Piktogramy

W Kalendarzu Niesłyszących na rok 2022 tematem przewodnim jest komunikacja osób z niepełnosprawnością. Dlatego też na poszczególnych kartach Kalendarza prezentujemy w sposób graficzny wybrane alfabety języka migowego: polski, ukraiński, węgierski, brytyjski, międzynarodowy, a także turecki. Ponadto mają w nim swoje karty alternatywne sposoby komunikacji (AAC). Są to: alfabet Braille’a, alfabet Lorma, fonogesty, piktogramy, Program Językowy MAKATON czy też pismo logograficzne Blissa. Poza tym do graficznego przedstawienia wybranych form komunikacji dołączyliśmy krótki tekst. W ten sposób można zapoznać się z podstawowymi wiadomościami o różnych formach komunikacji alternatywnej. Teksty zredagowane są w standardzie prostego języka dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością słuchu. Oczywiście wydany przez nas kalendarz pełni również typową dla siebie funkcję, czyli wskazuje nam miesiące i dni. Autorką projektu graficznego tegorocznego Kalendarza jest niesłysząca graficzka Alicja Zawada.

„Kalendarz Niesłyszących 2022” wydała Fundacja FONIS w ramach realizacji zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl).

PL podstawowy 01 - Piktogramy

Accessibility Toolbar