Propozycja na Adwent 2020

Propozycja na Adwent 2020. Miło nam poinformować, że z pomocą naszej fundacji powstaje cykl filmów w języku migowym na tegoroczny czas adwentu. Przy współpracy z Ogólnopolskim Duszpasterstwem Niesłyszących zostanie nagranych ponad dwadzieścia krótkich filmików w języku migowym. Codziennie, począwszy od dziś, aż do 24 grudnia na stronie Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce będziecie mogli znaleźć rozważanie na kolejne dni adwentu.

Kapłani pracujący na co dzień z niesłyszącymi i słabosłyszącymi w różnych częściach naszego kraju samodzielnie nagrywają krótkie filmiki. Następnie przesyłają je do nas, byśmy mogli dołączyć do nich “czołówkę”. Do zadań naszej fundacji należy także stworzenie napisów i wklejenie ich do nagrań, tak, aby uczynić je dostępnymi dla osób słabosłyszących.

Jak możemy przeczytać na stronie Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce, taka inicjatywa jest podejmowana po raz pierwszy. Inspiracją do większej aktywności w świecie wirtualnym jest trwająca epidemia COVID-19. Wiele form aktywności duszpasterskiej uległo zawieszeniu. Dlatego właśnie duszpasterze postanowili przygotować ofertę internetową na tegoroczny czas adwentu. Nagrywając zaś rozważania nawiązują do Ewangelii odczytywanej danego dnia w kościołach.

Rozważanie na pierwszy dzień adwentowego czuwania przygotował ksiądz Łukasz Pasuto (archidiecezja katowicka) – krajowy duszpasterz niesłyszących. W kolejnych dniach będziecie mogli zobaczyć/posłuchać jeszcze 9 innych kapłanów. Wśród nich będzie również ks. Tomasz Filinowicz – założyciel Fundacji FONIS i duszpasterz niesłyszących z Wrocławia.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z propozycji na Adwent 2020.