Przyjaciel Seniorów

Przyjaciel Seniorów. W poniedziałkowe przedpołudnie w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowano obchody Dni Seniora 2020 we Wrocławiu. Po barwnej rewii parasoli prezydent Wrocławia przekazał klucze do miasta przedstawicielom Seniorów. Następnie zaś na scenę zaproszeni zostali laureaci konkursu “Przyjaciel Seniorów”. Miło nam, że wśród pięciu nagrodzonych w tym roku osób jest ks. Tomasz Filinowicz – założyciel naszej Fundacji.

Konkurs o Tytuł “Przyjaciela Seniora” jest organizowany już od pięciu lat przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. Wrocławskie Centrum Seniora i członkowie Wrocławskiej Rady Seniorów nagradzają osoby działające w obszarach dedykowanych seniorom oraz propagujące w społeczeństwie ideę zmiany postrzegania obrazu osób 60+. Kapituła wyróżniając ks. Tomasza zwróciła uwagę na jego zaangażowanie na rzecz niesłyszących i słabosłyszących seniorów. Wraz z ks. Tomaszem nagrody odebrali również: Maria Zawartko, Grzegorz Tymoszyk, Krystyna Ziętak i Jerzy Skoczylas.

Ks. Tomasz dziękując za wyróżnienie podkreśla, że nagroda jest docenieniem pracy wielu ludzi. To właśnie ich zaangażowanie i zapał pozwalają w Fundacji FONIS tworzyć bogatą ofertę kierowaną do seniorów świata ciszy.

Przypomnijmy więc, że przy naszej fundacji działa Klub Seniora “Integracja”. Od samego początku jego działaniami kieruje p. Elżbieta Gorgoń – członek Wrocławskiej Rady Seniorów oraz tłumacz języka migowego. Aktualnie klub realizuje projekt “Aktywny Senior”. W ramach tego projektu w tym miesiącu seniorzy byli już na kręglach. Natomiast w najbliższych dniach zaprosimy ich na warsztaty rękodzieła i warsztaty ogrodnicze.

Księdzu Tomaszowi serdecznie gratulujemy nagrody. Życzymy wiele siły i motywacji do dalszej pracy z seniorami i na ich rzecz. Samych zaś seniorów zapraszamy do korzystania z oferty Fundacji FONIS oraz z oferty przygotowanej na Dni Seniora – Wrocław 2020.

Accessibility Toolbar