Samuel Heinicke

 

Samuel Heinicke jest bohaterem majowej karty w „Kalendarzu Niesłyszących 2020”. Zapraszamy do obejrzenia filmu w Polskim Języku Migowym, a także zapoznania się z biografią postaci.

Samuel Heinicke (1727-1790) był pedagogiem. Stworzył niemiecką metodę oralizmu, która polega na tym, by do głuchych uczniów tylko mówić i uczyć ich wymowy głosek. Bez migania. Według Samuela wymowa jest celem nauczania niesłyszących. W 1754 roku przyjął swojego pierwszego głuchego ucznia. Sukces w nauczeniu tego ucznia czytania mowy z ust był tak wielki, że Samuel postanowił poświęcić się całkowicie tej pracy. W 1769 roku został nauczycielem w Eppendorf. W 1778 roku otworzył pierwszą w Niemczech publiczną szkołę tylko dla niesłyszących. Był jej dyrektorem aż do śmierci. Do szkoły przyjmowano dzieci ze wszystkich grup społecznych. Było to wyjątkowe, ponieważ do tej pory w Niemczech do szkoły mogły chodzić zazwyczaj tylko dzieci słyszące z bogatych rodzin.

Samuel był jednak niestety wrogo nastawiony do języka migowego. Uczniowie nie mogli migać nawet między sobą. Teoretycznie po ukończeniu szkoły głusi mieli się zintegrować ze słyszącymi. W praktyce udawało się to niezwykle rzadko. Szkoła Samuela uczyła dzieci wyłącznie, jak wymawiać głoski, sylaby i wyrazy. Nie uczyła języka! Dzieci potrafiły w końcu powiedzieć „mama”, ale nie rozumiały, co ten wyraz znaczy. W rezultacie słyszący dalej postrzegali głuchych jako „głupich”. Wina jednak leżała po stronie metody oralnej, nie samych uczniów.  


„Kalendarz Niesłyszących 2020” wydała Fundacja FONIS w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

%d bloggers like this: