Seniorzy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Seniorzy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. We wtorkowe popołudnie 8 czerwca 2021 roku siedmioosobowa grupa seniorów pojawiła się na spotkaniu edukacyjnym „Jak reagować na przemoc?”. Nie było to pierwsze tego typu spotkanie dla członków Klubu Seniora „Integracja”. Natomiast po raz pierwszy odbyło się w Nadodrzańskim Centrum Wsparcia – Ośrodku Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu przy ul. Rydygiera.

Nadodrzańskie Centrum Wsparcia jest komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Powstała 8 lat temu, w 2013 roku. Jej głównym celem jest pomoc rodzinie w przezwyciężeniu kryzysu i pokonaniu trudnej sytuacji, w jakiej się znalazła. Ośrodek przeznaczony jest między innymi dla ofiar przemocy domowej i osób, które są ofiarami zdarzeń losowych np. pożaru mieszkania, powodzi.

Miejsce, które odwiedziliśmy czynne jest przez cała dobę, a pobyt w nim jest bezpłatny. Można tu otrzymać schronienie, odzież, wyżywienie, a także pomoc specjalistów: psychologa, pracownika socjalnego, jak również prawnika. W ośrodku można pozostać przez okres 3 miesięcy. Tylko w sytuacjach wyjątkowych pobyt może być przedłużony za zgodą dyrektora MOPS.

Bardzo podobał nam się sposób prezentacji ośrodka. Prowadzili ją dwaj panowie. Pierwszym był pracownik interwencyjny ośrodka. Natomiast drugim – pan Daniel Zaręba, który już w ubiegłym roku miał dla nas spotkanie o podobnej tematyce. Jeden z panów na bieżąco opowiadał o ośrodku, a drugi, przywołując konkretne przykłady, objaśniał sytuacje i rodzaje pomocy.

Ze spotkania wychodziliśmy z przekonaniem, że taki ośrodek to ważne miejsce w naszym mieście. Otrzymują tu wsparcie osoby w bardzo trudnych sytuacjach życiowych. Dobrze, że jest taki bezpieczny azyl, w którym można się schronić, gdy doświadczymy życiowego kryzysu lub innej niezwykle trudnej sytuacji.

Seniorzy w Osrodku Interwencji Kryzysowej - Seniorzy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Seniorzy w Osrodku Interwencji Kryzysowej2 - Seniorzy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Seniorzy w Osrodku Interwencji Kryzysowej1 - Seniorzy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Seniorzy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej to spotkanie, które odbyło się w ramach realizacji zadania publicznego: „Działania na rzecz wrocławskich seniorów w latach 2020-2021 – Aktywny senior” współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl).

PL podstawowy 01 - Seniorzy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Accessibility Toolbar