Śp. Henryk Świderski – świadek historii

Śp. Henryk Świderski – świadek historii. Wczoraj dotarła do nas smutna informacja. W poniedziałek zmarł najstarszy głuchy Wrocławianin – pan Henryk Świderski. Msza Święta w intencji zmarłego będzie odprawiona w Duszpasterstwie Niesłyszących w niedzielę 12 listopada 2023 roku o godz. 9.30 w kościele NMP na Piasku we Wrocławiu. Obrzędy pogrzebowe natomiast odbędą się we wtorek 14 listopada o godzinie 13.00 na cmentarzu kiełczowskim.

Śp. Henryk Świderski to jeden z niesłyszących świadków historii, z którym spotkaliśmy się w ramach projektu Historia Migana. Projekt, który realizowaliśmy wspólnie z Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość zakładał nagranie rozmów ze świadkami historii związanymi ze światem ciszy. Wśród nich znalazł się między innymi pan Henryk Świderski. W listopadzie 2016 roku odwiedził go Arkadiusz Bazak i w ten sposób powstał wywiad, który przypominamy dziś, w przeddzień pogrzebu. W rozmowie nasz Gość porusza między innymi następujące tematy:
1. Wspomnienia z dzieciństwa
2. Życie w obozie (w tym także praca w obozie)
4. Nauka w szkole zawodowej, zakład dla Głuchych we Wrocławiu
5. Otwarcie internatu na Braniborskiej
6. Życie na emeryturze – gra w bilard, podróże, a także pomoc innym
7. Wspomnienia z czasów wojny

Ponadto świętej pamięci Henryk Świderski zapisał się w historii Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Pracował tam bowiem przez pięćdziesiąt lat w Pracowni Konserwatorsko-Introligatorskiej i dał się poznać jako sumienny i dobry pracownik.

 

 

Accessibility Toolbar