Spotkanie edukacyjne dla seniorów

Jak reagować na przemoc domową? Tak zatytułowane spotkanie edukacyjne dla seniorów z Klubu Seniora „Integracja” odbyło się we wtorkowe popołudnie w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej przy ul. Katedralnej 4. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 16.00 i trwało niemal dwie godziny.

Temat był bardzo trudny. Mówił bowiem o przemocy. W czasie spotkania seniorzy nie tylko poznali definicję i rodzaje przemocy (np. fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, zaniedbania wobec dzieci), ale również zapoznali się ze zjawiskiem cyklu przemocy. Okazuje się bowiem, jak pokazują doświadczenia wielu związków przemocowych, że przemoc zatacza koło, jest cyklem. Aby zapobiec przemocy w rodzinach, stworzono tzw. procedurę Niebieskiej Karty. Jak można ją uruchomić i kto może to zrobić? Kto może zakończyć procedurę Niebieskiej Karty? To tylko część pytań, na które seniorzy uzyskali odpowiedź w czasie spotkania. Mowa była również o corocznej Kampanii Białej Wstążki mającej na celu uświadomienie społeczeństwu, co to jest przemoc i jak należy na nią reagować.  

Spotkanie edukacyjne dla seniorów poprowadził pan Daniel Zaręba – pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Zajmuje się na co dzień sprawami przemocy domowej w Zespole Interdyscyplinarnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Spotkanie było oczywiście tłumaczone przez p. Elżbietę Gorgoń na język migowy.

spotkanie edukacyjne 1 - Spotkanie edukacyjne dla seniorówspotkanie edukacyjne2 1 - Spotkanie edukacyjne dla seniorówspotkanie edukacyjne1 - Spotkanie edukacyjne dla seniorów

Spotkanie edukacyjne „Jak reagować na przemoc domową?” odbyło się w ramach realizacji zadania publicznego: „Działania na rzecz wrocławskich seniorów w latach 2020-2021 – Aktywny senior”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Wrocław.

%d bloggers like this: