Spotkanie z panem Antonim Morawskim

Spotkanie z panem Antonim Morawskim – niesłyszącym świadkiem historii. W środę 14 lipca 2021 roku odwiedziliśmy województwo mazowieckie, aby tam spotkać się z panem Antonim Morawskim. Ów niesłyszący świadek historii zgodził się wystąpić przed kamerą i podzielić się z nami historią swojego życia. Niebawem będziecie mogli ją zobaczyć w ramach trzeciej edycji projektu Historia Migana.

Pan Antoni Morawski jest człowiekiem znanym i cenionym w polskim świecie ciszy. Jako społecznik dał się poznać między innymi podczas organizacji wielu przedsięwzięć turystycznych czy sportowych dla niesłyszących. Miał również swój udział w tworzeniu pięknej tradycji pielgrzymowania głuchych do sanktuarium w Kałkowie-Godowie. W wywiadzie, jakiego pan Antoni udzielił naszej fundacji, opowiada między innymi o spotkaniach polskich głuchych sportowców z papieżem Janem Pawłem II czy też o tworzeniu się i zróżnicowaniu języka migowego wśród głuchych w Polsce. Porusza również wiele innych ciekawych tematów.

Nim opublikujemy rozmowę w internecie, musimy wpierw przygotować tłumaczenie z języka migowego na język polski. Następnie film opatrzymy napisami i wówczas będziecie go mogli zobaczyć na naszej stronie internetowej.

Historia Migana to unikatowe przedsięwzięcie w skali całej Europy. Jego realizację rozpoczęliśmy w roku 2016 od przeprowadzenia wywiadu z panem Franciszkiem Pyzio – głuchym Lwowiakiem, który przybył do Wrocławia po II wojnie światowej. Przy współpracy z Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość z Wrocławia łącznie zrealizowaliśmy 20 wywiadów. Ich bohaterami są nie tylko osoby niesłyszące, ale także słyszące, które angażowały się w działalność na rzecz świata ciszy. Wszystkie wywiady możecie zobaczyć w zakładce HISTORIA MIGANA na naszej stronie.

Spotkanie z panem Antonim Morawskim otwiera kolejny cykl nagrań. Jeśli znacie ciekawych ludzi związanych ze środowiskiem głuchych, którzy chcieliby dołączyć do grona świadków historii w ramach projektu Historia Migana, prosimy o kontakt z nami.