Świadkowie historii opowiadają Wrocław


Za nami spotkanie w Centrum Historii Zajezdnia. Niesłyszący świadkowie historii za sprawą Fundacji FONIS włączyli się w cykl spotkań zatytułowany “Świadkowie historii opowiadają Wrocław”.

Wprawdzie tytuł dzisiejszego eventu brzmiał “Introligator i zecer czyli o pracy niesłyszących we Wrocławiu”, ale okazało się, że nie dotarł jeden z prelegentów. Dlatego ostatecznie słuchacze poznali tylko p. Jerzego Pawłowskiego, który opowiedział o pracy zecera.

Pan Jerzy najpierw wyjaśnił pojęcia “zecer” i “metrampaż”, by następnie pokrótce przedstawić historię swego życia. Przybliżając zaś specyfikę pracy, polegającą na przygotowaniu tekstu do druku, zaprezentował narzędzia, którymi posługiwał się zecer. Gdy rozwój technologiczny sprawił, że drukarnie rozpoczęły korzystanie z grafiki komputerowej, wówczas p. Jerzy nauczył się pracy przy komputerze. Kontynuował pracę w Gazecie Wrocławskiej.

Wśród ciekawych wątków poruszonych przez świadka historii były epizody związane ze stanem wojennym oraz z cenzurą gazet w Polsce Ludowej.

Zwieńczeniem spotkania były pytania uczestników oraz słowa podziękowania, które odo zebranych skierował p. Marek Kosendiak z Centrum Historii Zajezdnia.%d bloggers like this: