Światowy dzień słuchu

Na początku marca w kalendarzu przypada Światowy Dzień Słuchu. Jest to dzień ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), aby zwrócić uwagę społeczną na temat zapobiegania głuchocie i utraty słuchu. Jest to również okazja, aby promować profilaktykę słuchu. Według ostatnich badań WHO ponad 1,5 miliarda ludzi żyje z ubytkiem słuchu, z czego prawie 430 milionów z ubytkiem powodującym niepełnosprawność.
Światowy dzień słuchu był dla nas okazją, aby odwiedzić jedną z wrocławskich uczelni, z którą współpracujemy między innymi w ramach realizacji projektu ”Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu Uczelnią równych szans”. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu zaprosił nas na spotkanie w piątek 3 marca 2023 roku. Jego celem było zrozumienie potrzeb osób z wadami słuchu przez przedstawicieli uczelni oraz omówienie realizacji wspólnych działań. Ponadto wolontariusze Fundacji pomogli w testowaniu nadajników FM, które będą służyć studentom niesłyszącym i słabosłyszącym podczas korzystania z wykładów.
Mieszczący się na Ostrowie Tumskim Papieski Wydział Teologiczny jest uczelnią, z którą współpracujemy już wiele lat. Nasi wolontariusze wielokrotnie odwiedzali studentów pedagogiki, aby uwrażliwiać ich na potrzeby świata ciszy. Na życzliwość władz uczelni możemy liczyć także przy organizacji takich wydarzeń jak Dolnośląskie Spotkanie Kolędowe Niewidomych czy Festyn św. Filipa Smaldone. Cieszymy się, że w ramach otwarcia na potrzebny osób niepełnosprawnych pomyślano również o niesłyszących i słabosłyszących.
Swiatowy dzien sluchu2 - Światowy dzień słuchu Swiatowy dzien sluchu1 - Światowy dzień słuchu Swiatowy dzien sluchu - Światowy dzień słuchu

Accessibility Toolbar